Uncategorized ארכיון

  • בראשון לאוקטובר פייסבוק משנה את הגדרות הגישה ללשוניות שלכם, רק מי שיאפשר גישה מאובטחת לתוכן הלשונית שלו יוכל לקבל חשיפה לגולשים. מי שלא, פשוט לא יהיה שם…. במיוחד בשביל זה...

    התכוננתם כבר ל ראשון לאוקטובר

    בראשון לאוקטובר פייסבוק משנה את הגדרות הגישה ללשוניות שלכם, רק מי שיאפשר גישה מאובטחת לתוכן הלשונית שלו יוכל לקבל חשיפה לגולשים. מי שלא, פשוט לא יהיה שם…. במיוחד בשביל זה...

    קרא עוד

Hide me
רוצה לשפר את התוצאות שלך משא ומתן? הכנס את הפרטים וקבל את הטופס שיעשה לך את החיים הרבה יותר קלים
דואר אלקטרוני * שם *
Show me